Agilent DB-XLB

Agilent J&W DB-XLB има изключително нисък блийд и ниска полярност. Колоната осигурява високоспецифичен анализ на пестициди, хербициди, полихлорирани бифенили (ПХБ) и полиароматни въглеводороди (ПАВ). DB-XLB също е отлична като колона за потвърждение на анализ на полулетливи съединения в анализите на околната среда.

  • Изключително нисък блийд и ниска полярност; уникална селективност
  • Отлична инертност при активни съединения
  • Идеална за потвърждаващи анализи
  • Отлична за пестициди, хербициди, ПХБ и ПАВ
  • Идеална за GC/MS; На разположение е MSD тестване и сертификация
  • Свързана и кръстосано свързана; може да се промива с разтворител
  • Предлага се с DuraGuard (колона GC с вградена предпазна колона)
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rtx-XLB, MDN-12, ZB-XLB, ZB-XLB HT