Agilent DB-WAXetr

Agilent J&W DB-WAXetr е полярна колона с полиетиленгликолова фаза (PEG) за анализ на алкохоли, разтворители, бензоли, стироли и органични киселини, наред с други. DB-WAXetr има отлична повторяемост от колона до колона и осигурява бърза и точна работа в температурни граници от 30 до 260/280°C. Колоната също така е близък еквивалент на USP фаза G16.

  • Полиетиленгликол (PEG)
  • Висока полярност
  • Разширен температурен диапазон (етр)
  • Отлична повторяемост от колона до колона
  • Свързани, кръстосано свързани и могат да се промиват с разтворител
  • Еквивалентна на USP фаза G16
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX, ZB-WAX plus