Agilent DB-WAX Ultra Inert

DB-WAX Ultra Inert (UI) предоставя най-високата инертна производителност при PEG неподвижна фаза, тъй като осигурява симетрична пикова форма и подобрен отговор за предизвикателни полярни съединения. Всички DB-WAX UI колони са индивидуално тествани с Ultra Inert Wax тестова проба според най-строгите стандарти за качествен контрол. Това осигурява инертна производителност от колона до колоната за трудни активни аналити, като свободни мастни киселини, алкохоли, диоли и алдехиди с минимална адсорбция или разграждане на съединението. DB-WAX Ultra Inert имат същата селективност като Agilent J&W DB-WAX - преминаването към ултра инертна производителност става лесно и с минимално валидиране. Няма нужда да пресъздавате или модифицирате съществуващи библиотеки със съединения, създадени на база на селективността на DB-WAX.

  • Подобрен пик за трудни полярни съединения с DB-WAX Ultra Inert
  • Надеждна инертна производителност от колона до колона
  • Свързана фаза полиетилен гликол (PEG), еквивалентна като селективност на DB-WAX; не е необходимо повторно потвърждаване на метода
  • Висока полярност; еквивалент на USP G16
  • Отлична производителност за киселинни съединения, включително свободни мастни киселини - няма нужда от колона тип FFAP
  • Свързана и кръстосано свързана фаза позволява промиване с разтворител и толерира инжектирания с високо съдържание на вода

Подобни фази: Stabilwax DA, Stabilwax ms, Rtx-WAX, ZB-WAX плюс, ZB-WAX, ZB-WAX F&F, Purewax, SupelcoWAX 10, SPB-1000, Superox II, MegaWax, BP-20, 007-CW, Carbowax