Agilent DB-WAX FF

Agilent J&W DB-WAX FF е силно възпроизводима версия на колоната DB-WAX. Също така е специално тествана за осигуряване на максимална възпроизводимост от колона до колона. DB-WAX FF е отлична колона за разделяне на сложни аромати.

  • Полиетиленгликол (PEG)
  • Еквивалентна на USP фаза G16
  • Висока полярност
  • Долната температурна граница от 20°С е най-ниската температура, за която и да е колона със свързана фаза PEG; подобрява разделителната способност на аналитите с ниска точка на кипене
  • Възпроизводимост от колона до колона
  • Свързани и омрежени; могат да се промиват с разтворител
  • Точен заместител на колона HP-WAX
  • DB-WaxFF е високо възпроизводима, специално тествана microbore DB-Wax за анализ на аромати
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX, плюс ZB-WAX