Agilent DB-WAX

Agilent J&W DB-WAX е идеална за приложения за анализ на храни, аромати и вкусове. По-ниската температурна граница на колоната от 20°С подобрява разделянето на аналитите с ниски точки на кипене.

  • Полиетиленгликол (PEG)
  • Близък еквивалент на USP фаза G16
  • Висока полярност
  • Долната температурна граница от 20°С е най-ниската температура, за която и да е колона със свързана фаза PEG; подобрява разделителната способност на аналитите с ниска точка на кипене
  • Повторяемост от колона до колона
  • Свързани и омрежени; могат да се промиват с разтворител
  • Точна замяна на HP-WAX
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX, ZB-WAX plus