Agilent DB-VRX

Agilent J&W DB-VRX се отличава с уникална селективност, проектирана за оптимална резолюция на летливи съединения. Нискополярните колони DB-VRX осигуряват отлични пикови форми и са напълно съвместими с US EPA методи 502.2, 524.2 и 8260. С тези свързани и омрежени колони не се изисква темпериране под околната температура за раделяне на шестте "газа". DB-VRX има работен температурен диапазон от -20 до 260°C.

 • Уникална селективност, проектирана за оптимална резолюция при анализ на летливи съединения: US EPA Методи 502.2, 524.2 и 8260
 • Колоните с вътрешен диаметър от 0,45 mm осигуряват повече тарелки на метър, в сравнение с колоните с вътрешен диаметър 0,53 mm за най-малко съвместно елуиране за GC метод (иновация в индустрията)*
 • Не е необходимо охлаждане под околната температура, за да се разделят шестте "газа"
 • Кратко време за анализ:
  <30 минути при оптимално висока продуктивност 
  <8 минути с вътрешен диаметър 0,18 mm
 • Ниска полярност
 • Отлична пикова форма
 • Свързани и омрежени
 • Могат да се промиват с разтворител
 • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
 • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

* Две ко-елуирания: 1) m- и p-ксилен, за които US EPA не изисква разделяне, и 2) 1,1,2,2-тетрахлоретан и о-ксилен, които се разделят съответно от детектори PID и ELCD. Забележка към GC/MS анализаторите: Тези ко-елуиращи съединения имат различни първични характеристични йони съответно 83 и 106.

 

Подобни фази: VOCOL, NON-PAKD, Rtx-летливи, PE-летливи, 007-624, Rtx-VRX, Rtx-VGC