Agilent DB-UI 8270D Ultra Inert

Agilent J&W DB-UI8270D осигурява отлична форма на пиковете за активни полулетливи органични съединения, таргетирани с метод EPA 8270D, за анализ на следови количества в околната среда с най-голяма увереност. Водещият производствен процес на Agilent, съчетан с оптимизирани свързани фази и подобрения в дизайна, подобрява както инертността, така и възпроизводимостта между колоните, без компромис в разпада или селективността на неподвижната фаза. Всички колони DB-UI8270D Ultra Inert са тествани поотделно с най-силно доказалите се полулетливи съединения - като пропанова киселина, пиридин, 1,2 бутандиол, 1-хлоро-2-флуоробензен и m/p ксилен при ниска температура (45°C), за да се осигури отлична форма на пиковете при ниски нива от 5 до 10 ng в колона.

  • Водещо в индустрията Ultra Inert деактивиране и производство
  • Ненадминатият протокол за тестване осигурява абсолютна увереност в резултатите Ви
  • Стационарната фаза "MS-Grade" с ниско кървене осигурява най-ниската интерференция от колоната при повишени температури
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.