Agilent DB-сяра SCD

Agilent DB-сяра SCD колони са оптимизирани за използване със серен хемилуминесцентен детектор (Sulphur Chemiluminescence Detection, SCD), за да осигурят производителност с нисък блийд и намалено замърсяване на SCD керамични капиляри. За всички GC SCD методи, които използват неподвижни фази на PDMS - като ASTM D 5623 и 5504 - колоните DB-сяра SCD осигуряват отлична форма на пиковете и разширена стабилност на детектора за по-малко поддръжка и свързания с това престой.

  • Подобрена надеждност на данните и значително намален блийд.
  • Оптимална стабилност на SCD и по-нисък блийд.
  • Намалява разходите за престой, поддръжка и експлоатационни разходи за Вашата лаборатория.
  • DB-сяра SCD колони могат да бъдат произведени в различни конфигурации според изискванията на клиента.