Agilent DB-МТВЕ

Agilent J&W DB-MTBE колони имат неподвижна фаза с ниска полярност и са свързани, омрежени и могат да се промиват с разтворител. Тези колони са тествани подробно в съответствие с най-строгите стандарти за качествен контрол в индустрията и са създадени за “purge and trap” инжектиране без нужда от крио-фокусиране на пробата. DB-MTBE колоните също разделят MTBE от 2-метилпентан и 3-метилпентан и действат ефективно в температурни граници от 35 до 260/280°C.

  • Неподвижна фаза с ниска полярност
  • Разделя MTBE от 2-метилпентан и 3-метилпентан за по-добро количествено определяне
  • Създадена за “purge and trap” инжектиране без нужда от крио-фокусиране на пробата
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.