Agilent DB-EUPAH

Agilent J&W DB-EUPAH колони са проектирани и тествани, за да осигурят най-оптималната производителност за всички 16 регулирани от ЕС полициклични ароматни въглеводороди (PAH). Колоните се тестват индивидуално със специфична за това приложение тестова проба за качествен контрол и осигуряват отлична разделителна способност на критични PAH изомери, като бензо (b, j, k) флуорантен.

  • Специално разработени за анализ на регулираните от ЕС PAH
  • Индивидуално тествани със специфична за приложението тестова проба за качествен контрол
  • Чудесна резолюция на критични изомери, напр. бензо (b, j, k) флуорантен
  • Превъзходна термична стабилност за точен анализ на PAH с висока точка на кипене, напр. dibenzopyrnes
  • Отлично съотношение сигнал/шум
  • Оптимизирани размери на колоните за надеждна производителност
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Вижте повече

Спецификации за DB-EUPAH - вижте повече

 

Analysis of Low-Level PAHs in Drinking Water with an Agilent PAL3 equipped with SPME ARROW

An Agilent SPME Arrow is used with an Agilent PAL3 autosampler to analyze immersion extracted PAHs by GC.

Application Notes, English, 18 Mar 2019, 312.70 KB, PDF

 

Analysis of European Union Polyaromatic Hydrocarbons (EUPAH) with the Agilent 8890 GC

An Agilent 8890A GC and an Agilent 5977 GC/MSDwere used in combination with an Agilent J&W DB-EUPAH column for analysis of PAHs

Application Notes, English, 29 Jan 2019, 802.22 KB, PDF

 

Analysis of Low-level Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Rubber and Plastic Articles Using Agilent J&W DB-EUPAH GC column

Application note for the analysis of Low-level Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Rubber and Plastic Articles

Application Notes, English, 27 Jan 2014, 317.97 KB, PDF

 

PAH Analyses with High Efficiency GC Columns: Column Selection and Best Practices

Application note for PAH Analyses with High Efficiency GC Columns: Column Selection and Best Practices

Application Notes, English, 24 Jan 2014, 223.48 KB, PDF

 

GC/MS Analysis of European Union (EU) Priority Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) using an Agilent J&W DB-EUPAH GC Column with a Column Performance Comparison

Recent European legislation has established a list of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to be monitored in foods. These target PAHs can prove chromatographically problem

Application Notes, English, 09 Aug 2013, 298.84 KB, PDF