Agilent DB-диоксин

Agilent J&W DB-диоксиновите колони са специално проектирани за анализ на полихлорирани дибензодиоксини (PCDD) и дибензофурани (PCDF). Колоната разделя 2,3,7,8-TCDD и 2,3,7,8-TCDF от всички други изомери в един цикъл. Необходим е 100-psi регулатор, за да се постигне оптимална скорост на носещия газ.

  • Специално проектирана за анализ на полихлорирани дибензодиоксини (PCDDs) и дибензофурани (PCDF)
  • Разделя 2,3,7,8-TCDD и 2,3,7,8-TCDF от всички други изомери в един цикъл
  • Нисък блийд
  • Свързани и омрежени
  • могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SP-2331, 007-23, Rtx-2332, Rtx-диоксин