Agilent DB-BAC1 Ultra Inert и DB-BAC2 Ultra Inert

Agilent J&W Ultra Inert DB-BAC1 и DB-BAC2 колоните са част от семейството колони Agilent J&W Ultra Inert GC, способни да разделят t-Butanol и n-Propanol от често срещани пречения в кръвната матрица. Уникалната полярност на колоните осигурява отлична селективност на тази колона, когато се използва с GC/FID/FID анализ.

  • Превъзходно решение за точно количествено определяне на алкохол в кръвта.
  • Оптимизирана разделителна способност и разделяне на основната линия на критичните пикове на алкохол в кръвта.
  • Отлична пикова форма и точно интегриране на съединения с ниска концентрация.
  • Точно идентифициране на трудни полярни аналити, дори и при следови количества.
  • Всяка колона се тества с уникално разработена тестова смес за качествен контрол, за да се провери работата на колоната.
  • Бързо разделяне за малко повече от 2 минути, използвайки или t-Butanol или n-Propanol като вътрешен стандарт.
  • Agilent етанол стандарт за калибриране за количествен анализ на алкохол в кръвта, проследим както в NIST, така и в европейските референтни материали (ERM).
  • Agilent Blood Alcohol Checkout Mix, за да проверите производителността на работния процес за определяне на алкохол в кръвта.

 

Подобни фази: Rtx-BAC Plus 1, Rtx-BAC Plus 2, ZB-BAC-1 и ZB-BAC-2

Спецификации за DB-BAC1 Ultra Inert и DB-BAC2 Ultra Inert - вижте повече

 

DB-BAC1 UI and DB-BAC2 UI GC columns for the determination of Blood Alcohols

Poster ISSS 2017, Vienna, Austria. DB-BAC1 UI and DB-BAC2 UI GC columns for the determination of Blood Alcohols

Posters, English, 26 Sep 2017, 1.89 MB, PDF

 

Analysis of Blood Alcohol Concentration Using the Agilent 8860 GC with Agilent J&W DB-BAC1 UI and Agilent J&W DB-BAC2 UI columns and the Agilent 7697A Headspace Sampler

Describes a method for analysis of ethanol standards with the Agilent 8860 GC, the Agilent 7697A headspace sampler, and selected GC columns.

Application Notes, English, 20 Feb 2019, 344.41 KB, PDF

 

The determination of blood alcohol concentration using J&W DB-BAC1 Ultra Inert and DB-BAC2 Ultra Inert columns

Improved resolution and peak shape performance for the determination of blood alcohol concentration using J&W DB-BAC1 Ultra Inert and DB-BAC2 Ultra Inert columns

Application Notes, English, 06 Jun 2017, 727.79 KB, PDF