Agilent DB-624

Agilent J&W DB-624 се препоръчва за методи EPA 502.2 и 8021, както и за бърз GC/MS анализ на летливи вещества. Тя е специално проектирана за анализ на летливи замърсители и остатъчни разтворители.

  • Свързана и омрежена; може да се промива с разтворител
  • Еквивалент на USP фаза G43
  • Точна замяна на HP-624
  • Предлага се с DuraGuard (GC колона с вградена предпазна колона)
  • Специално проектирана за анализ на приоритетни замърсители и остатъчни разтворители
  • Не са необходими криогенични вещества за US EPA Метод 502.2
  • Отлична за US EPA Методи 501.3, 502.2, 503.1, 524.2, 601, 602, 8010, 8015, 8020, 8240, 8260 и USP 467
  • Отлична инертност при активни вещества
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: AT-624, Rxi-624 Sil MS, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, ZB-624