Agilent DB-608

Колоните Agilent J&W DB-608 са прецизно проектирани, за да осигурят водещи в индустрията резултати в ефективния анализ на хлорирани пестициди и ПХБ. DB-608 широко се използва за US EPA методи 608, 508 и 8080, и осигурява отлична инертност и аналитичен добив, без да води до разграждане на пестициди. Колоните служат като точни заместители за HP-608 и са свързани, омрежени и могат да се промиват с разтворител. DB-608 също така работи в при температура от 40 до 260/300°C и са тествани спрямо някои от най-строгите стандарти за качествен контрол в индустрията, за да гарантират най-високите нива на качество всеки път.

  • Специално проектирани за анализ на хлорирани пестициди и ПХБ
  • US EPA Методи: 608, 508, 8080
  • Отлична инертност и аналитични добиви без разрушаване на пестициди
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Точен заместител на HP-608
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SPB-608, NON-PAKD пестицид, 007-608