Agilent DB-5ms Ultra Inert

Agilent J&W DB-5ms Ultra Inert осигурява водещо в индустрията аналитично представяне при редица хроматографски приложения. DB-5ms Ultra Inert е с нисък разпад и се отличава с отлично съотношение сигнал-шум и форми на пиковете, което позволява високи нива на ефективност при анализиране на трудни активни аналити. DB-5ms Ultra Inert също се тества индивидуално с взискателна тестова смес Ultra Inert, за да осигури цялостна инертност на колоната.

  • Индивидуално тествани с Über One тестова смес
  • Производителност на колоната за цялостна инерност
  • Изключително нискък блийд на колоната
  • Отлични форми на пиковете за трудни активни аналити
  • Отлични съотношения сигнал/шум
  • Минимална адсорбция или разграждане на съединението
  • Поддържа конфигурация от колона с вътрешен диаметър 0.18 mm за по-голямо натоварване с проби
  • Колоните за газова хроматография на Agilent J&W са тествани спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви дадат максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

 

Подобни свързани фази: Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, VF-5ms, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, ZB-5MSi, SLB-5ms, Equity-5