Agilent DB-5ms EVDX

Agilent J&W DB-5ms EVDX колоните са специално конфигурирани и тествани за потвърдителен анализ за употреба на наркотици. Тестовия микс за колоната включва кофеин, глутетимиди, лидокаин, фенобарбитал, EDDP, метаквалон, метадон, кокаин, дезипрамин и карбамазепин. Колоните работят от -60 до 325/350°C. С постоянно задържане и форми на пика, и тестване спрямо строги индустриални стандарти за качествен контрол, колоните DB-5ms EVDX осигуряват необходимото ниво на ефективност в редица приложения.

  • Специално конфигурирани и тествани за потвърждаване на наркотици
  • Теста за наркотици включва: кофеин, глутетимид, лидокаин, фенобарбитал, EDDP, метаквалон, метадон, кокаин, дезипрамин, карбамазепин
  • DB-5ms EVDX са еквивалентни на (5%-фенил) -метилполисилоксан
  • Постоянно задържане и форма на пиковете
  • Нисък блийд за GC/MS анализ
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.