Agilent DB-5ms

Agilent J&W DB-5ms има отлично съотношение сигнал/шум за аналитични приложения. Тази подобрена производителност дава по-добра чувствителност и масспектрална цялост. Нещо повече, DB-5ms осигурява отлична инертност при активни съединения. Тези колони са точни заместители на HP-5TA и са близки еквиваленти на USP фаза G27. DB-5ms е с много нисък блийд, което я прави много подходяща за GC/MS.

 • Полимер фенил арилен практически еквивалентен на (5% -фенил) -метилполисилоксан
 • Неполярна с много нисък блийд, идеална за GC/MS
 • Отлична инертност при активни вещества
 • Подобрено съотношение сигнал/шум за по-добра чувствителност и масспектрална цялост
 • Свързани и кръстосано свързани
 • Могат да се промиват с разтворител
 • Точен заместител на HP-5TA
 • Близък еквивалент на USP фаза G27
 • Налична е тестова проба
 • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
 • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rtx-5ms, Rxi-5ms, Rxi-5Sil MS, PTE-5, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms, ZB-5MSi, SLB-5ms, Equity-5