Agilent DB-5ht

Agilent J&W DB-5ht неполярни колони са произведени от (5% -фенил) -метилполисилоксан. Те осигуряват високи нива на производителност в различни аналитични процеси. Широките температурни граници от -60 до 400°C са резултат от прецизно конструираните кварцови капиляри, покрити с полиимид. Колоните DB-5ht също са свързани, омрежени, могат да се промиват с разтворител, и имат по-бързо време на елуиране за съединения с висока температура на кипене.

  • (5% -фенил) -метилполисилоксан
  • Неполярни
  • Специално обработени за висока температурна граница от 400°C
  • Кварцови капиляри, покрити с полиимид, които издържат на високи температури
  • Отлична форма на пика и по-бързо време на елуиране за съединения с висока температура на кипене
  • Свързани и омрежени
  • Могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: HT5, Stx-5ht, ZB-5ht