Agilent DB-5.625

Agilent J&W DB-5.625 неполярни, свързани колони са специално обработени за отлична инертност и селективност като стандартна колона за EPA методи за полулетливи съединения 625, 1625, 8270 и CLP протоколи. DB-5.625 се характеризира с високи температурни граници с отлична термична стабилност и нисък блийд. Специално тествани, за да надхвърлят критериите на EPA за полулетливи съединения. Колоните са инертни и неутрални за ефективна употреба с основи, неутрални съединения и киселини, и също така могат да се промиват с разтворител.

  • Близък еквивалент на (5% -фенил) -метилполисилоксан
  • Неполярни
  • Специално обработени, за да показват отлична инертност за EPA методи за полулетливи съединения 625, 1625, 8270 и CLP протоколи *
  • Превъзхождат критериите за ефективност на EPA за полулетливи вещества
  • Инертни за основи, неутрални съединения и киселини
  • Висока температурна граница с отлична термична стабилност и нисък блийд
  • Свързани, омрежени и могат да се промиват с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

* Пентахлорофенол, 2,4-динитрофенол, карбазол и N-нитрозодифениламин, използвани за изпитване на факторите на реакция

Подобни фази: XTI-5, Rtx-5, PTE-5, BPX-5