Agilent DB-35ms Ultra Inert

Agilent J&W DB-35ms Ultra Inert е средно-полярна колона, за приложения, където е необходима различна селективност за засилено разделяне, включително анализ на пестициди и тестове за наркотици. DB-35ms Ultra Inert определя компонентите на по-ниско ниво, с по-широка линейност и оптимизирано разделяне, като в крайна сметка увеличава производителността. Повече за DB-35ms Ultra Inert ...
 
Предлага се и в Ultra Inert DB-1ms и HP-1ms.

Предлага се и в Ultra Inert DB-5ms и HP-5ms.

  • Индивидуално тествана с Ultra Inert DB-35ms тестова проба
  • Производителност на колоната за цялостна инерност
  • Изключително нисък блийд на колоната
  • Отлични форми на пиковете за трудни активни аналити и отлични съотношения сигнал/шум
  • Минимална адсорбция или разграждане на съединението
  • Поддържа конфигурация от колона с вътрешен диаметър 0.18 mm за по-голямо натоварване с проби
  • Колоните за газова хроматография на Agilent J&W са тествани спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви дадат максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.
  • Подобни фази: Rtx-35, Rtx-35ms, Rxi-35Sil MS, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-34, ZB-35, ZB-35 ht