Agilent DB-35ms

Agilent J&W DB-35ms е прецизно проектирана от Agilent за постигане на отлични резултати в редица GC/MS приложения, особено при потвърждаващи анализи. Тези колони със средна полярност работят в разширен температурен диапазон до 340/360°C. Свързаните и кръстосано свързани колони DB-35ms също имат характеристики с много нискък блийд и отлична инертност и така те са особено подходящи за анализ на активни съединения.

  • На практика еквивалентна на (35% -фенил) -метилполисилоксан
  • Средна полярност с много нисък блийд, идеална за GC/MS
  • Разширен температурен диапазон от 340/360°C
  • Отлична инертност при активни вещества
  • Идеална за потвърждаващи анализи
  • Близък еквивалент на USP фаза G42
  • Свързана и кръстосано свързана; може да се промива с разтворител
  • Заменя HP-35ms
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, доставена с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-35, Rtx-35ms, Rxi-35Sil MS, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-34, ZB-35, ZB-35 ht