Agilent DB-2887

Agilent J&W DB-2887 е специално проектирана за симулирана дестилация съгласно ASTM метод D2887. Благодарение на бързото кондициониране, краткото време за анализ и ниските блийд характеристики, свързаните и омрежени колони Agilent DB-2887 осигуряват високи нива на производителност от колона до колона. Широкият температурен работен диапазон (-60 до 350°C) и тестването спрямо строгите стандарти за качествен контрол в индустрията допълнително увеличават производителността и използваемостта на колоните DB-2887, които също така могат да се промиват с разтворител.

  • 100% диметилполисилоксан
  • Специално проектирана за симулирана дестилация, използвайки метод ASTM D2887
  • Бързо кондициониране, кратко време за анализ и ниски блийд характеристики в сравнение с колони с пълнеж
  • Свързани и омрежени
  • Могат да бъдат промивани с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Petrocol EX2887, MXT-2887, MXT-1, Rtx-2887