Agilent DB-23

Agilent J&W DB-23 е специално проектирана за висококачествено разделяне на метилови естери на мастни киселини (FAMEs). Тя е свързана, омрежена, може да се промива с разтворител, и е близък еквивалент на USP фаза G5. DB-23 има отлична разделителна способност, много подходящд за процедури с използване на цис- и транс- FAME изомери и широк работен температурен диапазон.

  • (50% -цианопропил) -метилполисилоксан.
  • Висока полярност и заменя HP-23.
  • Проектирана за разделяне на метилови естери на мастни киселини (FAMEs).
  • Отлична разделителна способност за цис- и транс-FAME изомери.
  • Близък еквивалент на USP фаза G5.
  • Свързана, омрежена и може да се промива с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: SP-2330, Rtx-2330, 007-23, AT-Silar, CP-Sil 88, BPX-70, SP-2340.