Agilent DB-210

Agilent J&W DB-210 е свързана и омрежена, за да предложи отлична производителност. Тези колони са специално оптимизирани за ЕРА методи 8140 и 609. DB-210 колони с висока полярност са близки еквиваленти на U.S.P фаза G6 и са ефективни и могат да се промиват с разтворител. С ефективна работа при температури от 45 до 240/260°C и стриктен качествен контрол спрямо най-високите стандарти в индустрията, колоните DB-210 осигуряват стабилна, точна и възпроизводима производителност за широк диапазон от GC/MS приложения.

  • (50% трифлуоропропил) -метилполисилоксан
  • Висока полярност
  • Отлични за US EPA Методи 8140 и 609
  • Свързани и омрежени
  • Може да бъде промивана с разтворител
  • Точен заместител на HP-210
  • Близък еквивалент на USP фаза G6
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SP-2401