Agilent DB-17ht

Agilent J&W DB-17ht осигурява отлични критерии за производителност за потвърдителни анализи с точни разширени температурни диапазони. Колоните със средна полярност могат да се промиват с разтворител и съдържат полиимидно покрити кварцови капиляри. С висока работна температура и отлична форма на пиковете, DB-17ht също така има по-бързо време на елуиране за съединения с висока температура на кипене. Стабилно и ефективно производство, използващо висококачествени компоненти и процеси, води до колони за газова хроматография, които имат подобрена разделителна способност за ефективен анализ на триглицериди, като остават напълно работещи при разширен температурен диапазон от 40 до 340/365°C.

  • (50% -фенил) -метилполисилоксан
  • Средна полярност
  • Разширена горна температурна граница от 365°C
  • Високотемпературни, покрити с полиимид, кварцови капиляри
  • Отлична форма на пика и по-бързо време на елуиране за съединения с висока температура на кипене 
  • Подобрено разделяне на триглицеридите
  • Идеална за потвърдителни анализи
  • Свързана и омрежена и може да бъде промивана с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-65TG, BPX50