Agilent DB-1701

Agilent J&W DB-1701 е неполярна/средно полярна, свързана, омрежена и може да бъде промивана с разтворител. Тя е идеална за анализ на пестициди, хербициди, триметилсилил (TMS) производни на захари и свързани вещества, както и ароклори. Колоната се предлага и с DuraGuard (колона за GC с вградена предпазна колона) и е тествана съгласно някои от най-строгите стандарти за GC в индустрията.

  • (14% -цианопропил-фенил) -метилполисилоксан
  • Може да се промива с разтворител и е неполярна / средно полярна
  • Свързана и омрежена
  • Точен заместител на HP-1301 и HP-1701
  • Предлага се с DuraGuard (колона за GC с вградена предпазна колона)
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701