Agilent DB-1

Agilent J&W DB-1 е неполярна и с нисък блийд и работи при високи температурни граници. Тя е отличен избор за употреба с общо предназначение в най-различни приложения. Прецизно проектирана, DB-1 е свързана, омрежена, може да се промива с разтворител, и е еквивалент на USP фаза G2.

  • 100% диметилполисилоксан
  • Неполярна, с нисък блийд и с висока горна температурна граница
  • Широка гама от приложения
  • Свързана, омрежена и може да се промива с разтворител
  • Еквивалентна на USP фаза G2
  • Предлага се с DuraGuard (колона за GC с вградена предпазна колона)
  • Предлага се широк диапазон от размери на колоните
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: SPB-1, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101, 007-1 (MS), SP-2100, SE-30, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1