LCTech D-EVA

Паралелно и бързо преконцентриране на Вашите проби

D-EVA Вакуум центрофуга

Както преди, така и след пречистването на пробите при анализа на PCB и диоксини често се налага преконцентриране на пробите до по-малък обем. 

D-EVA (Dioxin-Evaporation) е блестящо решение за бързо, паралелно и възпроизводимо изпаряване на от 1 до 26 проби. 

Системата изпарява Вашите проби до предварително зададен обем с помощта на вакуум и нагряване, надеждно предотвратявайки изпаряването до сухо.

Автоматичен стоп

Специалният LCTech сензор позволява надеждно изпарение почти до сухо – краен обем  от 30 до 100 µL за PCDD/F-фракцията и краен обем от 300 до 500 µL за  PCB-фракцията. Дори при промиване е възможен последващ трансфер в микро-обемен инсърт на шишенце за газова хроматография. Благодарение на дизайна и използваната технология, допълнителното изпарение след спиране на системата е надеждно предотвратено. 

Допълнителни предимства

  • D-EVA спестява място във Вашата лаборатория – само един инструмент е необходим за обработката на голямо количество проби.
  • Без нужда от стъпка на почистване на системата.
  • Умерена скорост по време на центрофугирането – надеждно предотвратяване на кипенето.
  • Уловител за кондензиране на разтворителите – предотвратява изпаряване в лабораторията и осигурява лесно справяне с отпадните разтворители. 
  • Различни ротори за различни съдове – избор от начални и крайни обеми.
  • Без пренос на проба