Agilent цилиндрични кювети

Висококачествените цилиндрични кювети на Agilent за UV-Vis спектрофотометри подобряват производителността и осигуряват допълнителна гъвкавост за редица приложения. Цилиндричните кювети се предлагат в различни опции за дължина на фотометричния път, в зависимост от приложението и конфигурацията на системата. За проби с ниска концентрация, цилиндричните кювети с дълъг фотометричен път с 2 отвора предлагат допълнителна чувствителност, когато се изискват по-ясни спектрофотометрични резултати. Когато е необходим по-къс фотометричен път, микроцилиндричните кювети с къс път с 15-милиметровата бленда компенсират концентрираните проби и преодоляват високата абсорбция на разтворителя. Всички цилиндрични кювети се предлагат с разнообразни държачи за кювети и опции за термостатиране за гъвкава и точна производителност.

  • Цилиндричните кювети с дълъг фотометричен път осигуряват допълнителна чувствителност за проби с ниски концентрации при UV-Vis приложения.
  • Стандартните кювети с един отвор изискват цилиндричен държач на кювети и могат да бъдат термостатирани за допълнително калибриране.
  • Микроцилиндричните кювети се използват с концентрирани проби и помагат за преодоляване на високата абсорбция на разтворители (т.е. вода в NIR) чрез използване на къси дължини на фотометричния път.
  • Кюветите се предлагат с разнообразни държачи и опции за термостатиране, позволяващи гъвкава и точна производителност.
  • Всички цилиндрични кювети са оптимизирани за ефективна комбинация с водещото на пазара портфолио от UV-Vis спектрофотометри на Agilent.