F+F Crime-lite Imager

Системата Crime-lite Imager е система за записване на доказателствата, която е предназначена да отговори на разнообразните изисквания на фотографията на пръстови отпечатъци, осигуряваща оптимално осветление за всички обичайни обработки и фонове.

Съчетавайки прецизно заснемане на изображенията и мулти-вълновото осветление с лесен за използване софтуер, Crime-lite Imager позволява на операторите с различна ниво на познания в областта на фотографията да постигат еднакви висококачествени резултати.
С помощта на автоматичния режим на работа може да се постигне ефективно изобразяване и подобрение, чрез избиране от падащото меню на тип доказателство. След това изображението на доказателствата автоматично се подобрява по няколко начина, като резултатите се показват поo формата на миниатюри. Най-добрите резултати могат да бъдат разгледани като изображения на цял екран. В разширения режим на работа, операторът има пълен ръчен контрол над системата, като може да избира тип осветление и филтри, както и да прилага процеси за подобряване на изображенията от библиотеката с поредици за обработка.