F+F Crime-lite 42S

Набор от LED източници на светлина с две дължини на вълната за местопрестъпления и в лабораторията

Първият високоинтензивен двуцветен източник на светлина за приложение както на местопрестъплението, така и в лабораторията

Crime-lite 42S може да превключва между два набора от 8 светодиода с висока интензивност, като осигурява на разследващия 3 начина на осветяване в един източник на светлина.

Разследващия може да използва опростен три-позиционен контрол, като може да превключва между две теснолентови дължини на вълната или да използва общо всички 16 светодиода, за да си осигури високоинтензивно широко осветяване. Способността да се засичат доказателства при набор от ширини на вълната в един източник на светлина увеличава шансовете за откриване на доказателства и позволява на криминалистите да намалят времето за търсене.

Източниците на светлина за Crime-lite 42S са налични в следните комбинации:

Бяло, 400-700nm + синьо, 420-470nm
UV, 350-380nm + виолетово, 395-425nm
Синьо, 420-470nm + синьо-зелено, 445-510nm
Синьо, 420-470nm + зелено, 480-560nm
Синьо, 420-470nm + червено, 600-660nm
Зелено, 490-560nm + оранжево, 570-610nm
UV, 350-380nm + IR, 800-900nm