Agilent CP-WAX 57 CB за гликоли и алкохоли

Agilent J&W CP-Wax 57 CB за гликоли и алкохоли е оптимизирана за анализ на гликоли, диоли и алкохоли. Тя има уникална, полярна wax фаза, която произвежда симетрични върхове. Омрежената и свързана фаза осигурява стабилност и удължен живот на колоната.

  • Оптимизирана за анализ на гликоли, диоли и алкохоли
  • Уникална полярна wax фаза
  • Симетрични върхове, осигуряващи най-точни резултати
  • Омрежената и свързана фаза осигурява стабилност и удължен живот на колоните
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.