Agilent CP-Wax 52 CB

CP-Wax 52 CB GC колони имат по-ниска минимална температура и по-висока максимална температура от колоните с не-свързан полиетилен гликол (PEG) поради кръстосаното свързване, осигуряващо по-висока резолюция на аналити с ниска точка на кипене. С гарантирана възпроизводимост и отлична температурна стабилност, CP-Wax 52 CB са идеални за EPA и ASTM методи.
Подобрената линия на Agilent J&W CP-Wax 52 CB GC колони използва същите иновативни инертни процеси, използвани в производството на Agilent J&W DB-WAX Ultra Inert колони. Тези колони имат удължен живот на инертност, който издържа на повтарящи се температурни цикли до горните температурни граници на колоната, докато критичните параметри на производителността като селективност, теоретични тарелки и индекси на задържане остават непроменени.

  • Фаза полиетилен гликол (PEG)
  • Висока полярност - осигурява разделяне за широк спектър от приложения
  • Отлична възпроизводимост на инертността от колона до колона
  • Остра и симетрична форма на пиковете за активни полярни съединения
  • Свързани и омрежени; могат да се промиват с разтворител
  • По-широк температурен диапазон от колони с не-свързан полиетиленгликол
  • Висока разделителна способност за аналити с ниска точка на кипене
  • Отлична температурна стабилност за различни методи на EPA и ASTM
  • Преминали тестове за качество с тежки проби за изпитване. Всяка колона се доставя с отчет за производителността.

Забележка: За работа в тежка среда с преносими инструменти, препоръчваме колоната UltiMetal

Подобни фази: SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, Rtx-WAX, ZB-WAX, ZB-WAXPlus