Agilent CP-Volamine

Agilent J&W CP-Volamine е оптимизирана за разделяне на летливи амини. Колоната е покрита с неполярна неподвижна фаза и произвежда симетрични пикове с технологията за многоцелево деактивиране (Multi-Purpose Deactivation). CP-Volamine е най-стабилната колона за анализ на летливи амини, дори когато пробата съдържа високи проценти вода.

  • Неполярна неподвижна фаза
  • Отличната стабилност за пробите, съдържащи вода, разширява обхвата на приложение
  • Максимална температура 265°C за повишена производителност
  • Силно инертна, осигуряващи остри пикове за амините за точни резултати
  • Осигурява симетрични пикове поради технологията за многоцелево деактивиране (Multi-Purpose Deactivation)
  • Отлично представяне, дори когато пробата съдържа вода (не като матрица на пробата)
  • Идеална за анализ на летливи амини като MMA, DMA и TMA (монометил, диметил и триметил амин)
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Rtx-летливи амини