Agilent CP-симулирана дестилация

Agilent J&W CP-SimDist колони са гарантирани за симулирана дестилация до C100. Тези колони са с нисък блийд, обикновено само 4 до 5 рА при 400°С. Високотемпературната неподвижна фаза и полиимидното покритие удължават живота на колоните.

Предлага се и като UltiMetal деактивирана капиляра от неръждаема стомана 

  • За симулиран анализ на дестилация до C100
  • Високотемпературна неполярна неподвижна фаза
  • Нисък блийд подобрява количественото определяне
  • Полиимидното покритие, което издържа на висока температура, удължава живота на колоната
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Petrocol EX2887, MXT-2887, Rtx-2887, AC Controls High Temp Sim Dist, AT-2887, ZB-1XT SimDist