Agilent CP-Sil PONA СВ

Agilent J&W CP-Sil PONA CB прави точен анализ на парафини, олефини, нафталини и ароматни съединения в сложни въглеводородни смеси. Колоната осигурява гарантиран въглеводороден анализ съгласно ASTM (DHA метод).

  • Анализ с висока резолюция на парафини, олефини, нафталини и ароматни съединения в сложни въглеводородни смеси
  • Проектирана за анализ на въглеводороди съгласно ASTM (DHA метод)
  • Инертна към полярни съединения за точни данни
  • Отлична възпроизводимост от колона до колона
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

 

Подобни фази: Petrocol DH, SPB-1, 007-1, Rtx-1, MXT-1