Agilent CP-Sil PONA за ASTM D-5134

Agilent J&W CP-Sil PONA за ASTM D 5134 е оптимизирана за ASTM D 5134, Стандартният метод за изпитване за подробен анализ на петрол чрез n-нонан чрез капилярна газова хроматография. Колоната има точните размери, посочени от метода и напълно съответства на изискванията му.

  • Гарантиран PONA анализ по ASTM D 5134 за максимална надеждност
  • Точни размери, както е посочено в метода ASTM, за пълно съответствие
  • Инертни към полярни добавки за отлично качество на данните
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.