Agilent CP-Sil 88 за FAME

Agilent J&W CP-Sil 88 за FAME предоставя разделителна способност за цис/транс FAME изомери. Тази полярна неподвижна фаза осигурява по-голяма ефективност и по-висока производителност. Много подходяща за FAME в гамата C6-C26.

  • Оптимизирана за анализ на FAME цис/транс изомери
  • Полярна неподвижна фаза осигурява подобрена ефективност и по-висока производителност
  • Използва се за разделяне на FAME в диапазона C6 до C26
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.