Agilent CP-Sil 88 за диоксини

Agilent J&W CP-Sil 88 за диоксини е полярна и има специфична селективност за разделяне на диоксини и дибензофуран. Колоната се доставя с вградена предколона, за да се избегнат проблеми с кондензацията на разтворителя, като по този начин се позволяват повторни инжекции без разделяне на пробата и без влошаване на фазата, удължавайки живота на колоната. Освен това, поради вградената предколона, качеството на данните е значително подобрено. За най-кратките времена на анализ се предлага серия от колони с тънкослойно покритие, които позволяват приложения до 270°C в режим на програмирана температура.

  • Полярна неподвижна фаза със специфична селективност за разделяне на диоксини и дибензофуран.
  • Вградената предколона премахва течовете и удължава живота на колоната с инжектиране без разделяне на пробата.
  • 2,3,7,8-TCDD може да се определи при ниски концентрации.
  • За бърз режим на работа се предлагат тънкослойни конфигурации с максимална температура от 270°C.
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати.
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: SP-2560, SP-2330, BPX-70, BPX-90