Agilent CP-Sil 8 CB за ПХБ

CP-Sil 8 CB има висока температурна стабилност и е устойчива на непрекъснати инжекции без разделяне на пробата. Поради отсъствието на цианогрупи, колоната осигурява високо съотношение сигнал/шум при анализи с ECD детектор.

  • Проектирана за анализ на ПХБ по DIN метод 51527
  • Идеална за анализ на следови количества ПХБ с ECD детектор
  • Стабилността при висока температура осигурява нисък блийд и удължен живот
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.