Agilent CP-Sil 8 CB за амини

Agilent J&W CP-Sil 8 CB за амини е деактивирана колона с 5% фенил полидиметилсилоксан, която може да се използва за широк спектър от амини, по-специално C3-C20 и алканоламини, поради температурната стабилност до 350°C.

  • Деактивирана с основа 5% фенил полидиметилполисилоксан
  • Оптимизирана инертна производителност за широка гама аминови съединения
  • Термичната стабилност до 350°С позволява разделяния на амини до С20, както и алканоламини
  • Колони, деактивиране с основа, се предлагат също и като CP-Wax за амини
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: Rtx-5 Амин