Agilent CP-Sil 8 CB

Agilent J&W CP-Sil 8 CB включва 5% фенилови групи в диметилполисилоксановия полимер и поради това има малко по-висока полярност от CP-Sil 5 CB. Това води до по-добра селективност за ароматни съединения и като цяло е най-добрият избор при разработването на метод. CP-Sil 8 CB показва отлична възпроизводимост от колона до колона и много висока ефективност на колоната. Ние препоръчваме колоната UltiMetal за най-високи работни температури и при работа в трудна среда или с преносими инструменти.

  • (5% фенил) метилполисилоксан
  • Неполярна фаза с общо предназначение
  • Омрежена и свързана
  • Може да се промива с разтворител, и е с нисък блийд
  • Висока възпроизводимост от колона до колона
  • Голям избор от налични размери
  • Предлага се кварцова и UltiMetal
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: SPB-5, Rtx-5, BP-5, OV-5, 007-2 (MPS-5), SE-52, SE-54, XTI-5, PTE-5, ZB-5, AT- 5, MDN-5, ZB-5