Agilent CP-Sil 5 CB за сяра

Agilent J&W CP-Sil 5 CB за сяра е оптимизиран за анализ на летливи серни съединения, с анализ на следови количества серни съединения до С7 меркаптан за висока производителност. Колоната е с неполярна фаза, която дава точни разделяния на базата на летливостта. Високата й инертност елуира серния диоксид за висококачествени данни и ниски граници на откриване.

  • Оптимизирани за анализ на летливи съединения на сулфура
  • Анализ на следови количества серни съединения до С7 меркаптан за по-висока производителност
  • Неполярна фаза, осигуряваща точни резултати, базирани на летливостта
  • Висока инертност, елуира SO2 за висококачествени данни и ниски граници на откриване
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за CP-Sil 5 CB за сяра - вижте повече

 

Sulfur compounds

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Sil 5 CB for Sulfur column separates three sulfides in exhaust gas in four minutes.

Application Notes, English, 10 Jun 2014, 551.71 KB, PDF

Sulfur simdist

Boiling point analysis of sulfur compounds in cracked gasoil by gas chromatography is achieved using an Agilent J&W CP-Sil 5 CB column in ten minutes.

Application Notes, English, 06 Jun 2014 ,1.19 MB, PDF