Agilent CP-Sil 24 CB

Agilent J&W CP-Sil 24 CB е фаза със средна полярност, 50% фенил/50% диметилполисилоксан без циано групи, което я прави идеална за употреба с ECD. Колоната дава перфектни форми на пика за амини, както е показано от тестовата проба Grob. Тя е особено подходяща за анализ на лекарства и пестициди и е отлична потвърдителна колона в комбинация с CP-Sil 5 CB или CP-Sil 8 CB.

  • 50% фенил / 50% диметилполисилоксан
  • Средно полярна фаза
  • Специално подходяща за анализ на амини, лекарства и пестициди
  • Идеална за анализ чрез ECD
  • Отлична потвърдитена колона в комбинация с CP-Sil 5 CB или CP-Sil 8 CB
  • Свързана и кръстосано свързана за по-дълъг живот на колоната, може да се промива с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rtx-50, 007-17 (MPS-50), SP-2250, SPB-50, ZB-50, AT-50