Agilent CP-Sil 19 CB за пестициди

Agilent J&W CP-Sil 19 CB за пестициди са колони, специално предназначени за анализ на пестициди. Те не само имат по-нисък блийд от стандартен полимер, което подобрява съотношението сигнал/шум и минималните количества, които могат да бъдат засечени, но имат и по-високи горни температурни граници, които позволяват по-бързо време за анализ. Колоните са снабдени със свързана предколона за директни инжектирания, за най-добри граници на откриване. Agilent също предлага няколко често срещани фази, допълнително тествани специално за пестициди, за да се гарантира производителността на Вашето приложение.

  • Идеални като потвърдителни колони за надеждни резултати
  • 14% цианопропил-фенил / 86% диметилполисилоксан
  • Средна полярност
  • Свързани и омрежени; могат да се промиват с разтворител
  • Доставят се със свързанд предколона за директно инжектиране в колоната, за най-добри граници на откриване
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоните Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: SPB-1701, Rtx-1701, BP-10, OV-1701, 007-1701, ZB-1701