Agilent CP-Sil 13 CB

Agilent J&W CP-Sil 13 CB е гарантирана за анализ на халокарбони с EPA методи 601, 602 и 624. С минимален блийд при използване на ECD, поради липсата на циано групи, и разделяне при високи скорости на потока, колоната предлага уникална чувствителност и производителност.

  • 14% фенил / 86% диметилполисилоксан
  • Средна полярност
  • Специално разработена за анализ на съединения със средна полярност
  • Идеална за потвърдителни анализи с помощта на ECD
  • Свързана и омрежена
  • Може да се промива с разтворител
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Подобни фази: Rtx-20