Agilent CP-Select CB за MTBE

Agilent J&W CP-Select CB за MTBE осигурява гарантиран анализ на MTBE в преформулирани бензини, с възпроизводими резултати. Тя има уникална селективност за лесна работа с MTBE. Широкият динамичен обхват на колоната за количествено определяне на MTBE осигурява най-висока производителност за все по-взискателни приложения за летливи вещества. CP-Select CB за MTBE е идеалният избор като първична аналитична колона или като допълнителна колона за потвърждение.

  • Проектирана за анализ на MTBE в преформулиран бензин
  • Уникална селективност за MTBE
  • Широк динамичен обхват за количествено определяне на MTBE
  • Идеална като основна или потвърдителна колона
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.