Agilent CP-Chirasil Val

Agilent J&W CP-Chirasil Val колони са проектирани за разделяне на оптично активни съединения, особено аминокиселини. Те имат по-ниски нива на разпад от други фази с Tmax от 200 ° C, изотермично и програмирано. Налични са и двата антипода на фазата. При Chirasil-L-Val D-аминокиселините се елуират преди L-аминокиселините, докато при Chirasil-D-Val този ред на елуиране е обратен. Това е особено ценно при определяне на оптичната чистота на съединенията. Избирането на колона, с която второстепенният компонент елуира преди главния енантиомер, води до най-ниските нива на откриване.

  • Предназначени за разделяне на оптично активни съединения, включително аминокиселини
  • Налични са и двете антиподни фази (D и L) за максимална гъвкавост
  • Стабилизирана фаза, над 50% кръстосано-свързана за по-дълъг живот на колоната
  • Специално проектирани и тествани за енантиомери на аминокиселини за най-добрите надеждни данни
  • Нисък блийд
  • Забележка: При Chirasil-L Val D-аминокиселините се елуират преди L-аминокиселините, докато при Chirasil-D-Val този ред на елуиране е обратен. Това е особено ценно при определяне на оптичната чистота на тези съединения. Избирането на колона, с която второстепенният компонент елуира преди главния енантиомер, води до най-ниските нива на откриване.
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.

Спецификации за CP-Chirasil Val - вижте повече

 

Primary amines

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Chirasil Val column separates eight optical isomers of amphetamine and other amines in just over 40 minutes.

Application Notes, English, 11 Jan 2017, 329.99 KB, PDF

 

Amino acids

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Chirasil Val column separates 18 optical isomers of amino acids in just over 50 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 561.39 KB, PDF