Agilent CP-Chirasil-Dex CB

Agilent J&W CP-Chirasil-Dex CB се състои от циклодекстрин, директно свързан с диметилполисилоксан. Тази връзка предотвратява миграцията на циклодекстрина до различни места в повърхностното покритие, като осигурява хомогенна енантиоселективност за цялата фаза, което осигурява най-високия коефициент на разделителна способност между изомерите. Освен това гарантира стабилност на енантиоселективността. В резултат на това животът на β-циклодекстриновите капилярни колони е значително подобрен. CP-Chirasil-Dex CB позволява ниски температури на елуиране на полярните съединения и е подходящ за всички техники на инжектиране.

  • Циклодекстрин, свързан към диметилполисилоксан, за хомогенна енантиоселективност в цялата колона
  • Коефициент с висока разделителна способност между изомерите при множество приложения
  • Химически свързана фаза за отлично дълголетие
  • Не е необходима дериватизация - подобрява производителността
  • Ниска температура на елуиране на полярните съединения
  • Подходящ за всички техники на инжектиране
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: LIPODEX C, Rt-β DEXm, β-DEX 110, β-DEX 120

Спецификации за CP-Chirasil-Dex CB - вижте повече

 

Sugars

GC/MS with an Agilent J&W CP-Chirasil-DEX CB column separates arabitol enantiomers as trifluoroacetyl derivatives in spinal fluid in 11 minutes.

Application Notes, English, 10 Jun 2014, 450.64 KB, PDF

 

Phenols and cresols

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Chirasil-DEX CB column separates 14 phenol and cresol isomers in ten minutes.

Application Notes, English, 06 Jun 2014, 590.84 KB, PDF

 

Aromatic hydrocarbons C6-C8

Cyclodextrin modification of the Agilent J&W CP-Chirasil DEX CB separates xylene isomers with high resolution, with very good separation of para and meta xylene.

Application Notes, English, 04 Jun 2014, 730.37 KB, PDF

 

Organic acids

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Chirasil-DEX CB column separates eight underivatized, enantiomeric isomers of carboxylic acids in 33 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 612.06 KB, PDF

 

Lactones in wine

Determination of eight enantiomeric flavors (lactones) in wine using gas chromatography and an Agilent J&W CP-Chirasil-DEX CB column in less than 60 minutes

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 499.66 KB, PDF

 

Lactones

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Chirasil-DEX CB column separates lactones, during an examination of their optical purity, in 50 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 634.82 KB, PDF

 

Halogenated aromatic hydrocarbons

Gas chromatography with an AgilentJ&W CP-Chirasil-DEX CB column separates three fluorotoluene isomers in 19 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 471.94 KB, PDF