Agilent CP-Al2O3 / NA2SO4

Agilent J&W CP-Al2O3 / Na2SO4 е PLOT колона от алуминиев оксид, която предлага висока селективност за разделяне на ppm нива на С1-С5 въглеводороди в основен поток от С1-С5 въглеводороди. Деактивиращата сол Na2SO4 осигурява полярна повърхност на Al2O3, така че ненаситените съединения като етилен и ацетилен се задържат по-дълго. Тези колони анализират повече съединения за един анализ от колони с пълнеж, като същевременно осигуряват по-висока разделителна способност и по-бързи времена за анализ. В сравнение с течните неподвижни фази, CP-Al2O3 осигурява повишена селективност и позволява да се разделят всички изомери на С1-С5 въглеводород. CP-Al2O3 работи без необходимост от охлаждане под температурата на околната среда.

  • PLOT колони от алуминиев оксид предлагат висока селективност за разделяне на ppm нивата на С1-С5 въглеводороди
  • Дебели покрития с голям капацитет
  • Не е необходимо охлаждането под околната температура - опростява работата
  • Изборът на две селективности обхваща широк спектър от приложения
  • Предлага се кварцова и UltiMetal
  • Забележка: KCl деаактивиращата сол води до относително неполярна повърхност на Al2O3, докато деактивирането с Na2SO4 осигурява полярна повърхност. Ненаситените съединения като етилен и ацетилен (етин) се задържат по-дълго.
  • Всяка колона на Agilent J&W GC е тествана спрямо най-строгите изисквания за качество в индустрията за разпад на фазата, чувствителност и ефективност, за да ви осигури максимална увереност в качествените и количествени резултати
  • За условията на теста за контрол на качеството, включително информация за тестовата смес и получената хроматограма, разгледайте обобщената информация за ефективността на колоната на Agilent J&W GC, която се доставя с всяка колона за GC.


Подобни фази: Al2O3 / Na2SO4, Rt-алуминиев PLOT, алуминиев PLOT, Rt-алуминиев BOND / Na2SO4, MXT-алуминиев BOND / Na2SO4, алуминиев сулфат PLOT

Спецификации за CP-Al2O3 / NA2SO4 - вижте повече

 

Hydrocarbons C2 – C4

GC with an Agilent J&W CP-Al2O3/Na2SO4 column separates C2 to C4 hydrocarbons in a light hydrocarbon stream in 27 minutes, with complete separation at elevated temperature.

Application Notes, English, 29 May 2014, 839.66 KB, PDF

 

Hydrocarbons C2 – C4

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-AL2O3/Na2SO4 column separates butenes in a butane stream in 22 minutes.

Application Notes, English, 29 May 2014, 646.46 KB, PDF

 

Hydrocarbons C2 – C4

Gas chromatography with an Agilent J&W CP-AL2O3/Na2SO4 column separates impurities in light hydrocarbon streams such as ethylene in eight minutes.

Application Notes, English, 29 May 2014, 474.31 KB, PDF

 

Hydrocarbons, C1 – C4

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Al2O3/Na2SO4 column separates 16 C3 to C4 impurities in trans-2-butene in 15 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 701.60 KB, PDF

 

Hydrocarbons, C1 – C4

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Al2O3/Na2SO4 column separates 16 C3 to C4 impurities in 1,2-butadiene in 20 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 774.15 KB, PDF

 

Hydrocarbons, C3 – C4

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Al2O3/Na2SO4 column separates ten C3 to C4 impurities in cis-2-butene in 12 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 695.29 KB, PDF

 

Hydrocarbons, C3 – C4

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Al2O3/Na2SO4 column separates six C3 to C4 impurities in 1-butene in 13 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 667.44 KB, PDF

 

Hydrocarbons, C1 – C4

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Al2O3/Na2SO4 column separates 16 C1 to C4 light hydrocarbons in 20 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 376.48 KB, PDF

 

Hydrocarbons, C1 – C3

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Al2O3/Na2SO4 column separates five C1 to C3 hydrocarbons and vinyl chloride in air in 14 minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 554.51 KB, PDF

 

Hydrocarbons, C1 – C2

Gas chromatography using an Agilent J&W CP-Al2O3/Na2SO4 column separates five C1 to C2 hydrocarbon impurities in ethylene in eight minutes.

Application Notes, English, 04 Nov 2013, 508.32 KB, PDF